A. Uluslararası hakemli dergilerde

yayımlanan makaleler:

A1. Atalı, L., Gürer, B. & Atalı, E. (2014). Ice Hockey World Championship – Analysis of Total Shots and Shots of Goals Scored (U18-DIV III-Group B/2013). International Journal of Academic Research Part B, 6(1), 483-487. DOI:10.7183/2075-4124.2014/6-1B.65.
A2. Atalı, L., Çoknaz, D. (2014). Facebook Usage of Turkish Football Federation Spor Toto Super League Sports Teams Supporters. International Journal of Education and Research. Vol.2, No.2, 1-16.
A3.Atalı, L., Çoknaz, D. (2014). Facebook Usage of Turkish Football Federation Spor Toto Super League Sports Teams Supporters. International Journal of Education and Research. Vol.2, No.2, 1-16.
 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Atalı, L., Sertbaş, K. (2014). Spor Tesisleri ve Alanlarının Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı. MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi. Cilt:9, Sayı:1, DOI:10.5505/megaron.2014.76486.
D2. Atalı, L., Sertbaş, K. (2013). A Research on Individual Innovativeness Level of Football Referees (Kocaeli Region Case). Turkish Journal of Sport an Exercise. 15(3) pp.18-21.
D3. Atalı, L., Karacan, Ç. (2013). Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4(2):217-226.
D4. ,D4. Doğu, G., Kardaş, N., D4. Atalı, L. (2013). Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, pp. 97-111.
D3. Atalı, L., Sertbaş, K. (2006). Türkiye’deki Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Web Sayfalarının İncelenmesi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1,ss.4-16
D6. Atalı, L., Sertbaş, K., Gönener, A. (2006). E-devlet ve Spor. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1,ss. 38-43
D7., Sertbaş K., Atalı L., Taşkıran Y.,Gönener A. (2004). “Sporda Gönüllü İnsan Kaynakları Organizasyonu, Türkiye İçin Uygulama Örneği” Performans, Sayı: 2, pp. 21-28, Yıl: 2004, Ege Üniversitesi BESYO
D8.Atalı L.,, Gönener A., Sertbaş K., Taşkıran Y. (2003). Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Spormetre, Cilt.1, pp. 129 – 132 ,ISSN:1304-284x ,DOI: 10.1501/Sporm_0000000134 ,2, 2003