Bildiriler

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 
B1. B1. Doğu, G., Kardaş, N., Atalı, L. (2012). Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği). 12th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Kasım, 2012. pp.86 Denizli. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B2. Atalı L. (2009). Büyükşehir Belediyeleri Stratejik Planlarında Spor İncelemesi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, 05-08 Kasım, Antalya. pp.73 (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B3. Atalı L., Çoknaz, D., Nurtanış, V. (2008). Spor Malzemeleri Satan İşletmelerde Elektronik Ticaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Kocaeli İl’i Örneği). 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu. pp. 984-986. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B4. Atalı L., Özsoy, S., Polat, E., Güzel, P., Gürer, B., Çiftçi, S. (2008). Spor Federasyonlarının İnternet Sitelerinin İncelenmesi. 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu. pp. 872-876. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B5. Özsoy, S., Polat, E., Güzel, P., Gürer, B., Çiftçi, S., Atalı L. (2008). Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı. 10Th. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu.pp. 981-983. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B6. Atalı LSertbaş K. (2006). Spor Tesislerinin Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı, (Kocaeli İl’i Örneği). I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20-22 Nisan 2006, Kocaeli
 
B7. Atalı L Sertbaş K., Gönener A., Taşkıran Y. (2003). “Examination of Existing Status of Web Sites of Summer Olympic Sport Federations” 8th International Congress of The Europen Committee for Sport History: Ancient and Modern Olympic Games:Their Political and Culturel Dimensions, September, 2003, Olympia, Greece. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B8. Sertbaş K., Atalı L., Gönener A., Taşkıran Y. (2003). “Before Candidature Process Of Olympıc Games “Voluntary Human Resources Organızatıon In Turkish Sport Federations” 8th International Congress of The Europen Committee for Sport History: Ancient and Modern Olympic Games:Their Political and Culturel Dimensions, September, 2003, Olympia, Greece. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B9. Gönener D., Gönener A., Sertbaş K., Atalı L. (2003). “Interaction of Healthy and Retarded Children With Sports Since in Ancient Ages” 8th International Congress of The Europen Committee for Sport History: Ancient and Modern Olympic Games: Their Political and Culturel Dimensions, September, 2003, Olympia, Greece. (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B10. Çolak T., Gönener A, Bamaç B, Sertbaş K, Taşkıran Y, Özbek A, Bamaç Y, Atalı L. (2003). “Comparison of Some Antropometric and Morphological Characteristics Between Ice Hockey Players and a Control Group in Kocaeli” 8th Annual Congress of the Europen College of Sport Science, July 2003, Salzburg, Austria (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B11. Sertbaş K., Atalı L., Taşkıran Y. (2002) “Sport Rehabilitation Program After Natural Disaster, Turkey 1999” VI. International Scientific Congress, Modern Olympic Sport and Sport For All, June 2002, Varsaw, Poland. pp. 499 (Özet metin yayınlanmıştır).
 
B12. Öztürk G., Atalı L. (2002). Yükseköğretim Programlarında “ Doğal Afetler I-II “ Dersi Önerisi, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC
 
B13. Sertbaş K., Atalı L., Taşkıran Y.,Gönener A. (2002). “Sporda Gönüllü İnsan Kaynakları Organizasyonu, Türkiye İçin Uygulama Örneği” VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ekim 2002, Antalya (Özet metin yayınlanmıştır).